Καλλιτέχνης
πριν 264 μέρες
2
δελτία
963.03
συνολική απόδοση
πριν 262 μέρες
1
δελτία
14.82
συνολική απόδοση
πριν 256 μέρες
1
δελτία
10.56
συνολική απόδοση
πριν 255 μέρες
4
δελτία
6373116.35
συνολική απόδοση
1
δελτία
65.94
συνολική απόδοση
πριν 248 μέρες
5
δελτία
962669236.82
συνολική απόδοση
πριν 241 μέρες
6
δελτία
3253993.82
συνολική απόδοση
πριν 234 μέρες
6
δελτία
235365555.24
συνολική απόδοση
πριν 227 μέρες
5
δελτία
276330930.71
συνολική απόδοση
πριν 221 μέρες
3
δελτία
6081.9
συνολική απόδοση
3
δελτία
23550.54
συνολική απόδοση
πριν 213 μέρες
3
δελτία
233219.3
συνολική απόδοση
πριν 204 μέρες
4
δελτία
133329179.92
συνολική απόδοση
3
δελτία
5422.09
συνολική απόδοση
πριν 186 μέρες
4
δελτία
170.7
συνολική απόδοση
4
δελτία
544.29
συνολική απόδοση
4
δελτία
156.71
συνολική απόδοση
πριν 178 μέρες
4
δελτία
1463.09
συνολική απόδοση
1
δελτία
21.57
συνολική απόδοση
πριν 172 μέρες
4
δελτία
3114.71
συνολική απόδοση
4
δελτία
1620.35
συνολική απόδοση
πριν 165 μέρες
4
δελτία
1544.74
συνολική απόδοση
πριν 164 μέρες
4
δελτία
1183.47
συνολική απόδοση
1
δελτία
6.8
συνολική απόδοση
πριν 160 μέρες
2
δελτία
67.66
συνολική απόδοση
πριν 157 μέρες
5
δελτία
4177.19
συνολική απόδοση
πριν 154 μέρες
4
δελτία
282.22
συνολική απόδοση
4
δελτία
415.25
συνολική απόδοση
6
δελτία
36426.27
συνολική απόδοση
πριν 136 μέρες
6
δελτία
438092.87
συνολική απόδοση
πριν 123 μέρες
6
δελτία
197997.41
συνολική απόδοση
5
δελτία
14291.01
συνολική απόδοση
πριν 54 μέρες
4
δελτία
138.6
συνολική απόδοση
πριν 53 μέρες
8
δελτία
1337.03
συνολική απόδοση